logo

Algemene Voorwaarden1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen NagelstudiJo en een klant waarop NagelstudiJo deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen nagelstudio

NagelstudiJo zal de behandelingen naar het beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De salon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

 • Gemaakte afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgemeld, telefonisch, via de mail of via whats app en sms (Afgemelde afspraken die via mail, whats app of sms worden gedaan, moeten altijd bevestigd worden door NagelstudiJo binnen 4 uur. Is dit niet het geval, neem dan telefonisch contact op met NagelstudiJo). Bij het niet tijdig afmelden van gemaakte afspraken is NagelstudiJo genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen (uitzonderingen daar gelaten).
 • Klanten dienen zelf zorg te dragen voor gemaakte afspraken. Bij vergeten van gemaakte afspraken is NagelstudiJo genoodzaakt om de behandeling in rekening te brengen (uitzonderingen daar gelaten).
 • Is de klant 10 minuten of meer te laat voor de gemaakte afspraak, dan is NagelstudiJo genoodzaakt om de afspraak te verzetten en de behandeling in rekening te brengen.

4. Betaling

NagelstudiJo vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op website www.nagelstudijo.nl. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. NagelstudiJo vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de nagelstudio.

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang NagelstudiJo de behandeling aanbiedt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. Dit is mogelijk contant, pin of overboeking via mobiele app ter plaatse.

5. Aansprakelijkheid

 • NagelstudiJo is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of verdwijningen van persoonlijke bezittingen van klanten. De klant dient hier zelf zorg voor te dragen.
 • NagelstudiJo is niet aansprakelijk voor eventuele allergische reacties op Acryl, Gel, CND™ Shellac™ of CreativePlay Gelpolish en/of andere producten waar wij mee werken. Daarom biedt NagelstudiJo iedere nieuwe klant aan om voor de eerste afspraak een eventuele proefnagel te zetten. Hier mag iedere nieuwe klant gratis gebruik van maken.
 • Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen (kunst)nagels. NagelstudiJo raadt dan ook aan om correct met hun nagels om te gaan (zie de Tips pagina). NagelstudiJo is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade aan (kunst)nagels, als klanten de tips niet opvolgen en hun (kunst)nagels verzorgen.

6 . Service

NagelstudiJo geeft de klant 1 week (7 dagen) service op een behandeling.
Deze service vervalt indien:

 • De klant de kunstnagels heeft laten onderhouden bij een andere nagelstudio.
 • De klant zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
 • De klant de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken / afgetrokken.
 • De klant andere producten dan door NagelstudiJo geadviseerd is heeft gebruikt voor het onderhoud van de (kunst)nagels.
 • De klant de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven op de pagina tips.

7. Beschadiging & diefstal

NagelstudiJo heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. NagelstudiJo meldt diefstal altijd bij de politie.

8. Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking telefonisch of schriftelijk gemeld worden aan NagelstudiJo. NagelstudiJo moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal NagelstudiJo de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt. Ten alle tijde zal er geen geld worden teruggegeven voor de de verrichte werkzaamheden.

9. Behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de nagelstudio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft NagelstudiJo het recht de klant de toegang tot de nagelstudio te weigeren onder opgaaf van redenen.

10. Roken 

In de nagelstudio mag niet worden gerookt.

11. Leeftijd

 • De minimale leeftijd die NagelstudiJo hanteert voor het zetten van kunstnagels (acryl of gel) is 16 jaar. Voor overige behandelingen onder 16 jaar kunt u contact opnemen met NagelstudiJo.
 • Kinderen onder de 10 jaar worden i.v.m. veiligheid niet in de nagelstudio toegelaten.

Copyright © 2018-2022 Nagelstudijo • Website: Best Reclamestudio